Tên miền

Bình thường để mời bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng đến nhà hoặc đến công ty chơi, chúng ta thường phải cho họ địa chỉ. Đối với thế giới Internet, thì người ta gọi đó là tên miền, tiếng Anh là Domain Name. Vậy tên miền (Domain name) được hiểu như là một định danh, một đường dẫn để dẫn đến website của chúng ta để giới thiệu tất cả những gì mình có.
Đặc điểm của tên miền

– Cấu thành nên một tên miền bao gồm các ký tự từ A đến Z, các số từ 0 đến 9, ký tự gạch ngang (-). Tuy nhiên ký tự gạch ngang (-) không được là ký tự bắt đầu.
– Độ dài của tên miền thông thường từ 3 – 63 ký tự. Có trường hợp đặc biệt là 2 ký tự.
– Tên miền thường được xác định sau “www.”. Ví dụ: www.webbro.net

Những tên miền phỗ biến

– .com: là tên miền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Nó được viết tắt của từ “commercial”, nghĩa là thương mại. Hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn sở hữu một tên miền loại này bởi vì nó khẳng định vị thế cao của doanh nghiệp trên mạng Internet

– .net: viết tắt của từ “network”, nghĩa là mạng lưới, thường được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các công ty kinh doanh website, và các tổ chức khác có liên hệ trực tiếp đến hạ tầng Internet.

– .org: viết tắt của từ “organization”, có nghĩa là tổ chức, thường được sử dụng bởi các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức liên kết thương mại.

– .info: viết tắt của từ “infomation”, có nghĩa là thông tin, thuờng được đặt tên cho các trang web “tài nguyên” có uy tín và là dấu hiệu nhận biết một trang web tài nguyên.

– .gov: tên miền dành cho các cơ quan tổ chức thuộc chính phủ

– .edu: tên miền dành cho các tổ chức giáo dục, trường học…

Và những tên miền quốc gia(.vn, .com.vn…) thường được người trong nước tin tưởng hơn là tên miền quốc tế (.com, .net, .org…)

tenmien